เหตุใดการที่มีน้ำตาลในเลือดน้อย
จึงทำให้จิตใจผิดปรกติ ?

น้ำตาลในเลือดหรือกลูโคสนั้นเป็นตัวทำให้ร่างกายมีพลัง เมื่อมีกลูโคสในเลือดต่ำ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็เริ่มทำงานผิดปรกติ และเฉื่อยชาลง เป็นเหตุให้มีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ มองเห็นอะไรไม่ชัดระบบย่อยไม่ดี เหล่านี้เป็นสิ่งผิดปรกติทางร่างกาย

จิตใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้รับอิทธิพลจกาการสั่งงานจากสมอง และสมองจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องอาศัยกลูโคส

อวัยวะบางส่วนของร่างกายก็สามารถเก็บสะสมกลูโคสไว้ได้ และจะนำออกมาใช้เมื่อระดับกลูโคสในร่างกายต่ำกว่าระดับปรกติ ในกรณีเช่นนี้ กลูโคสจะถูกนำออกมาใช้แบบ “แก้ขัด” เท่านั้น ไม่ได้เอามาใช้แบบทำให้ร่างกายเกิดพลัง แต่สมองนั้นขาดกลูโคสไม่ได้เลย ถ้ากลูโคสมีน้อยเมื่อไร จิตใจก็จะผิดปรกติทันที เช่น ตื่นเต้น หงุดหงิด โกรธง่าย จิตใจไม่สบาย เป็นต้น