หน้าแรก Uncategorized

Uncategorized

  เหตุใดการที่มีน้ำตาลในเลือดน้อย จึงทำให้จิตใจผิดปรกติ ? น้ำตาลในเลือดหรือกลูโคสนั้นเป็นตัวทำให้ร่างกายมีพลัง เมื่อมีกลูโคสในเลือดต่ำ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็เริ่มทำงานผิดปรกติ และเฉื่อยชาลง เป็นเหตุให้มีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ มองเห็นอะไรไม่ชัดระบบย่อยไม่ดี เหล่านี้เป็นสิ่งผิดปรกติทางร่างกาย จิตใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้รับอิทธิพลจกาการสั่งงานจากสมอง และสมองจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องอาศัยกลูโคส อวัยวะบางส่วนของร่างกายก็สามารถเก็บสะสมกลูโคสไว้ได้ และจะนำออกมาใช้เมื่อระดับกลูโคสในร่างกายต่ำกว่าระดับปรกติ ในกรณีเช่นนี้ กลูโคสจะถูกนำออกมาใช้แบบ "แก้ขัด" เท่านั้น ไม่ได้เอามาใช้แบบทำให้ร่างกายเกิดพลัง แต่สมองนั้นขาดกลูโคสไม่ได้เลย ถ้ากลูโคสมีน้อยเมื่อไร จิตใจก็จะผิดปรกติทันที เช่น ตื่นเต้น หงุดหงิด โกรธง่าย จิตใจไม่สบาย เป็นต้น
สมัยผมยังเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ผมมีความสนใจวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มากขนาดมีความคิดที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่จากคำของคนรอบข้างไม่สนับสนุนด้วยเหตุที่ว่าจะหางานทำยากและชีวิตต้องลำบากปากแห้ง (ไม่เหมือนนายธนาคารในปัจจุบัน) แต่ด้วยต้องการให้แน่ใจ ก่อนกรอกใบสมัครเอ็นทรานซ์ ผมได้ขอคำปรึกษาจาก ดร.ระวี ภาวิไล ซึ่งเป็นอาจารย์สอน วิชาด้านดาราศาสตร์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผมไม่ได้รู้จักท่าน เป็นการส่วนตัวแต่ดุ่ย ๆ ไปขอพบ) ระหว่างการสนทนา อาจารย์ระวีถามว่าผมมีความสนใจในเรื่องใดอีก นอกจากวิชาดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ ผมตอบไปว่าด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ผมได้ข้อแนะนำว่า ถ้าจะเอาจริงดังใจหวัง น่าจะเรียน ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาตร ีและไปต่อวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถไปลงเอยเป็นนักวิทยุดาราศาสตร์ได้ (เหมือนจูดี้ ฟอสเตอร์ ในภาพยนตร์เรื่อง Contact) อาจารย์ได้ทิ้งท้ายว่าการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทยยังไม่ค่อยพัฒนา ขาด การสนับสนุนและขาดอุปกรณ์สำหรับค้นคว้าวิจัย ผลจากการเข้าพบครั้งนั้นผมก็เลยมาลงเอยที่คณะวิศวกรรมฯ สิ่งที่น่าเสียดายสำหรับบ้านเราตั้งแต่ไหนแต่ไรคือ ความไม่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เป็นแก่นขององค์ความรู้ ซึ่งในระยะยาวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลพวงอย่างหนึ่งที่ได้คือ การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าที่ควร ที่ผ่านมาประเทศไทยพัฒนาอยู่บนวิธีคิดของนักการทหาร นักกฎหมาย นักรัฐศาสตร์ และนักธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ พักหลังมีนักเศรษฐศาสตร์มามีบทบาทมากขึ้น ที่กล่าวเช่นนี้มิใช่เป็นการตัดสินหรือกล่าวโทษว่าใครดีหรือไม่ดีกว่าใคร แต่ต้อง การแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในการพัฒนาวิธีคิดของสังคม จุดแข็งของวิธีคิดแบบวิทยา ศาสตร์ คือ การใช้ตรรกในวิถีที่สอดคล้องกับโลก ของความเป็นจริงด้วยความเป็นกลาง ถ้าสังคมไทยมีการพัฒนาวิธีคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ น่าจะช่วยให้สังคม ดีขึ้น ถือโอกาสระบายความพอหอมปาก...
ประวัติ      ลีโอนาโด ถือกำเนิดขึ้น ในวันที่ 15 เมษายน ปีคริสตศักราชที่ 1452 ในวินซี ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองฟลอเรนสซ์ ประเทศอิตาลี เขาเป็นบุตรนอกกฎหมายของ ปิเอโร ดาวินซี เจ้าพนักงานพิสูจน์ และรับรองเอกสาร แห่งเมืองฟลอเรนสซ์ กับหญิงสาวที่ชื่อ แคทเธอรีน พรสวรรค์ในทางศิลปะของลีโอนาโดนั้น ได้แสดงออก ตั้งแต่เขายังอยู่ในวัยเด็ก ในปี ค.ศ.1469 นั้น เขาได้ไปฝึกงานกับ อังเดรย์ เวอรอคชิโอ ซึ่งเป็นศิลปินเอกในสมัยนั้น ณ ที่นั้นเอง ลีโอนาโด ได้ฝึกฝนและเพิ่มความเก่งกาจ เชี่ยวชาญในงานต่างๆ เขาฝึกงานที่นั้นไปจนถึงปีค.ศ. 1476 และได้เข้าร่วมเป็น สมาชิกของสมาคมจิตรกรในปี ค.ศ.1472 ผลงานต่างๆ ที่ตกทอดมาสู่สายตา ของคนรุ่นหลังก็ได้เริ่มมาจากจุดนี้นี่เอง ในปี ค.ศ.1478 เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วาดภาพให้กับ พาลาสโซ เวคชีโอ ในเมืองฟลอเรนสซ์ เป็นภาพการนำของมาถวายแด่พระกุมาร โดยนักปราชย์ทั้งสาม จากทิศบูรพา แต่งานนี้ก็ต้องหยุดชะงักไป เพราะลีโอนาโดได้ตัดสินใจออกจากฟลอเลนซ์ เพื่อไปยังมิลาน เมื่อปี ค.ศ.1482 และได้ไปทำงาน ให้กับท่านดยุ๊ค โลโดวิโก...
เปิดสวิงกิ้งกับเกย์ซีน ราคากันเอง มาพร้อมกับวลีจากดีเจชื่อดัง "ซีนรู้คุณก็เงี่ยน"

Don't miss

Most popular

Recent posts